STRATEGIA GCK

Strategia Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach na lata 2016-2020:

strategia Powozownia

UCHWAŁA dot. Strategii Rozwoju GCK POWOZOWNIA w Radziejowicach