Oferta zajęć pozalekcyjnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zająć dla dzieci i dorosłych odbywających się w Gminnym Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach

na rok szkolny 2014/2015.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ODBYWAJĄCE SIĘ W GMINNYM CENTRUM KULTURY POWOZOWNIA W RADZIEJOWICACH